Dokumentacja do celów prawnych

Dokumentacje do celów prawnych sporządza się na potrzeby postępowania sądowego, administracyjnego lub przed notariuszem.

Najczęściej występujące:

  • zasiedzenie nieruchomości
  • zniesienie współwłasności
  • podział spadku
  • badanie stanu prawnego nieruchomości
  • projekty służebności: gruntowych, przesyłu
  • aktualizacje ewidencji gruntów, ze względu na stan prawny
  • wywłaszczenia, komunalizacje

Dokumentacja geodezyjno - prawna składa się z części graficznej, w której skład wchodzą przede wszystkim mapy, szkice, wyrysy oraz części opisowej zawierającej wykazy zmian gruntowych, wykazy synchronizacyjne, sporządzane w przypadku niezgodności danych wykazanych w ewidencji gruntów z danymi zawartymi w księgach wieczystych.

 

mapa i kask na stole