Podział Nieruchomości

Procedura polegająca na fizycznym podzieleniu działki.

Występuje wiele rodzajów podziału nieruchomości, ale najczęściej występujące to podział w terenach budowlanych, który składa się z kilku etapów:

  • przygotowanie wstępnego projektu podziału
  • czynności w terenie związane z przyjęciem granic nieruchomości
  • prace kameralne związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do wydania ostatecznej decyzji administracyjnej.
  • wyznaczenie w terenie nowych punktów granicznych.

Nasza firma pomaga klientowi na każdym etapie aż do zawarcia umowy notarialnej.

Inne typy podziałów, które obsługujemy:

  • podziały nieruchomości rolnych, leśnych.
  • regulacje dróg publicznych.
  • podziały na potrzeby postępowań sądowych.
  • podziały poza ustaleniami planu przestrzennego.

Podział nieruchomości w terenach rolnych i leśnych nie wymaga sporządzenia wstępnego projektu podziału oraz żadnych decyzji administracyjnych.

 

wykonywanie podziału nieruchomości