Rozgraniczenie

Wykonywane jest gdy granice uległy zatarciu lub sporu co do ich przebiegu. Postępowanie rozgraniczeniowe jest połączeniem postępowania administracyjnego i cywilnego.

Geodeta zostaje upoważniony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do prowadzenia postępowania w roli urzędnika państwowego na czas jego trwania.

W części cywilnej ugoda sporządzona przez geodetę ma moc wyroku sądowego.

Geodeta może również wystąpić w charakterze biegłego w przypadku postępowania prowadzonego w tym zakresie przez sąd.

geodeci wyznaczający granicę