Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest to integralna część projektu budowlanego, na której architekt sporządza projekt zagospodarowani działki, terenu.

Mapa wymagana jest wszędzie tam, gdzie potrzebne jest pozwolenie na budowę.

W skład treści mapy wchodzą:

Szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej:

  • granice własności (ewidencja gruntów), elementy sieci uzbrojenia, elementy zagospodarowania, rzeźba terenu.
  • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • zieleń wysoka ze wskazaniem pomników przyrody.

Część dopełniającą stanowi zbiór otwarty, zależny od potrzeb i zamierzeń inwestora, projektanta.

Klienci Naszego biura otrzymują od Nas mapy w wersji papierowej.
Biura projektowe i architektoniczne mapy komputerowe w dowolnej wersji.

 

mapa i linijka geodety